דבריו של דוד גור בכנס העמותה ב-24/8/2021

 

חברים, קהל נכבד

אני המוהיקני האחרון של מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה ומייצגה. אני רואה במפגש הזה הזדמנות חשובה להעביר לכם את מסר חיי.

לאורך שרשרת הדורות של תנועות הנוער כל דור השאיר מורשת וכל דור השאיר מאבקים לדור הבא אחריו.

אנו, הדור שלנו, חברי מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה בתקופת השואה, השארנו מורשת של לקיחת אחריות על חיים ומוות והסתכנות מודעת למען הצלת אלפי יהודים שלא היכרנו אותם.

בישראל, הנאבקת על קיומה מאז תקומתה, שולט האטוס של האדם האוחז בנשק למען מולדתו. הנכם, הדור שלכם,הדור השני והשלישי, נדרשים להיאבקלמען קבלת אטוס ההצלה ליד האטוס הקיים–אטוס הצלת יהודים, הצלה בסיכון חיים, שהמצילים, אנו,תנועותהנוער הציוניות במחתרת, לא היכרנו אותם.

דור – דור ומאבקיו

 

המשימה נכבדה ואתם התקווה

 

עלו והצליחו

 

דוד גור – יו"ר העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה

ושומר הגחלת של מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה.