העמותה – מנהלים וחברים

שם תפקיד
1 דוד גור רמת גן יו"ר
2 יובל אלפן אורנית גזבר
3 אלי נצר דליה חבר
4 דני בנשלום חדרה ועדת ביקורת
5 צבי רוזנבלום גבעתיים ועדת ביקורת
6 עמיהוד פרידמן ירושלים חבר
7 עמי אלפן רעננה חבר
8 יוסף גונדה ת"א חבר
9 אפרים כהן גבעתיים חבר
10 צבי רבס רשל"צ חבר
11 עדית רוטנברג ת"א חברה
12 צבי בורנשטין ת"א עו"ד
13 דוד היאט ר"ג רואה חשבון