תפוקת התעודות שייוצרו בבית-המלאכה

מהות התעודה תעודות שהופקו
תעודת לידה 10,500
תעודת נישואין 8,300
תעודת זהות 10,150
תעודת טבילה קאטולית 3,300
תעודת נישואין קאטולית 1,600
תעודת טבילה פרוטסטאנטית 1,200
תעודת נישואין פרוטסטאנטית 750
תעודת טבילה אוּניטארית 50
תעודת נישואין אוּניטארית 50
תעודת לידה פולנית (בדפוס) 300
תעודת לידה פולנית (משוכפלת) 300
תעודת לידה פולנית (במכונת כתיבה) 150
תעודת לידה סלובקית 80
תעודת טבילה סלובקית 80
אישור מגורים סלובקי 200
תעודת טבילה קרואטית 5
תעודת לידה שווייצרית 5
תעודת פטירה 80
תעודת סטודנט (Index), (כולל ציונים בכל מקצוע וחתימת המורים לכל סמסטר) 25
תעודת בגרות 7
תעודת סיום בי"ס קדם תיכון (Polgati) 2
תעודת סטודנט מאוניברסיטה טכנית (טכניון) 10
תעודת ברית סטודנטים "סנט אימרֶה" (קאטולית) 20
תעודות שיחרור מגיוס צבאי (נושאות תצלומים) המעידות שנושאיהן מועסקים בתעשיה צבאית ולכן לא צריכים להתגייס או להתפנות לגרמניה
מַגיאר וולְפראמֱג'אר (קרֶמֶנצקי) 2,500
מַגיאר אֵצֶל ר"ט 1,500
האבֶּרלאנד 600
וייס מַנפרֶד, אתֶנֶאוּם, טֶרלָה, מיקרוֹן, קארפַט בּוּטוֹר, וַלצל וכו' 800
תעודת זהות (נושאת תצלום) מטעם המשטרה ברובעים 12-6 2,000
תעודות ללא תצלומים
"מאבי" (איגוד מקצועי של הפקידים) 30
פוֹרטוּנה קֶרֶשקדלמי טַרשאשאג 60
שביץ' – יצרן מזוודות 30
"טֶרלָה" – ייצור תרופות 40
משרד החוץ ההונגרי 25
אישורי ציריות – שימשו בשליחויות מיוחדות, הקנו מעמד מוגן בפני השלטונות ההונגריים והגרמנים
צירות סאן-סלבדור 50
צירות פארגוואי 50
הצירות השוויציית 120
תעודת פליט, (במקור הונפקו לנמלטים מפני הצבא האדום ממזרח הונגריה ללא תצלומים)
חולקו על סמך הודעתו של המבקש בלבד 2,000
כתב חסות שבדי 30
כתב חסות מהוותיקאן 450
תעודת אזרחות ארה"ב                                                                          ("הקנתה מעמד גם לאחר כניסת ארה"ב למלחמה נגד ה"ציר) 15
כנ"ל, רשות שהיה בסֶגֶד 25
תעודות סלובקיות לפליטים סלובקיים שלא שלטו בשפה ההונגרית (סלובקיה הפשיסטית היתה בעלת-ברית לגרמניה ולהונגריה)
התעודות שימשו יפה את בעליהן
תעודת אזרחות סלובקית 30
כנ"ל, רשות שהיה בבירה 80
דרכון סלובקי 12
אשרות כניסה סלובקיות ובולגריות 20
אישורים מטעם קאוק"ה, (הרשות לפיקוח על הזרים)
אזרחות יגוסלבית
לפליטים שלא שלטו בהונגרית 45
אזרחות פולנית, רשות שהייה בסֶֶנטאֶנדרֶה 300
כנ"ל, רשות שהייה בנפת טאבּי 200
רשיון נסיעה לסאטמארנֶמֶטי 50
תעודת אזרחות הונגרית 200
אישור מגורים (מורכב: תעודת יושר, מגורים, עיסוק, תשלום מיסים) 4,000
תעודת גסטאפו 20
תעודת מפלגת "צלב-החץ" 170
"צווים פתוחים" של "צלב-החץ" 250
חתימה תקופתית של הרשות המוסמכות על:
כרטיסי מזון 7,000
רישום דיירים משטרתי 60,000-80,000
תעודת "לֶוונטה" (שירות קדם-צבאי) 450
תעודת חוגר (שירות צבאי) 70
פנקס תשלומים צבאי 120
תעודת שיחרור (צבאית) 180
צו-קריאה לשעת חירום (צבאי) 50
צו-תנועה (צבאי) 25
אישור חופשה (צבאי) 700
"צו -פתוח" צבאי 400
תעודת פטור מחמת אי-כשירות (צבאית ) 100 3,500
יוצרו בבית הזכוכית באחריותו של אלכסנדר גרוסמן
כתב חסות שווייצרי  (שוצפאס) 120,000