אביגדור פרידמן ׳ויקי׳

פרידמן אביגדור

אביגדור פרידמן  'ויקי'

Friedmann Viktor

נולד ב־1914 בהאלמאיי (Haimaj)

נפטר ב־1982 בירושלים

חבר ׳המזרחי׳

למד בישיבה של הרב שמואל אוסטרליץ במישקולץ (Miskolc) והצטרף לפעילות ציונית במסגרת ׳המזרחי׳. עבר לבודפשט והחל מ־1944 הקדיש את כל מרצו לפעולות הצלה. ביצע שליחויות לעיר קאשה. מיולי 1944 היה אחד מעשרים וארבעה הפקידים ב׳בית הזכוכית׳. חילק תעודות חסות ב׳מצעד המוות׳. אחרי השחרור המשיך בפעילותו הציבורית. עלה לארץ. בשנת 1951 הצטרף לסגל האדמיניסטרטיבי של בית החולים ׳הדסה׳ בירושלים.

אחיהם של מאיר (טיבור) פרידמן וגיזי קובשי שגם הם פעלו במחתרת.