ירדנה אבידור

Jardena Avidor

ירדנה אבידור  Polák Gizella

נולדה בשנת 1925 בבודפשט.

נפטרה ב-2011

חברת 'הנוער הציוני'

 

עסקה בהשגת תעודות אריות שונות, בעיקר באמצעות המשרדים לרישום אוכלוסין. היא הייתה זאת שאספה שמות אותנטיים לתעודות ששימשו את היהודים.

התרגולת היה כזאת: היא הופיעה במרשם האוכלוסין וביקשה העתק תעודה עבור שם שלא קיים. כאשר הפקיד התעייף מהחיפוש בספרים הגדולים היא הציעה לחפש בעצמה. תוך כדי "חיפוש" היא ציינה לפניה שמות ופרטים של אנשים אריים אמיתיים. למחרת היום היה  מופיע מישהו אחר מחברי התנועה ומבקש העתק של תעודה אותנטית על שם אדם שששמו היה רשום בספרים.

ירדנה ברחה לרומניה והגיעה לארץ.