אברי ליסאואר

Lisauer Avri

אברי ליסאואר

Liszauer Zoltán (Zoli)

נולד ב־1923 בבודפשט

נפטר ב־18.11.2013

חבר ׳השומר הצעיר׳

היה חבר הנהגת התנועה מסוף 1943. לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, עסק בהשגת תעודות אריות בלשכות של מרשם התושבים ההונגרי. עשה ניסיון לעבור ליוגוסלביה כדי להצטרף לפרטיזנים, אולם בפגישת ההכנה לבריחה שנערכה בבודפשט נתפס, נכלא, נחקר ועונה והובל למחנה הריכוז מאוטהאוזן.

לאחר שזכה להשתחרר שב לבודפשט וערך את ׳הדרך׳, עיתון ׳חוג בורוכוב׳. עסק בעבודה ספרותית־מדעית. חי בבודפשט.