אהרן גולן

Golan Aharon

אהרן גולן

Glantz Aron

נולד ב־1922 בהוסט (Huszt)

נפטר ברחובות ב-16.6.2011

חבר ׳דרור הבונים׳

במאי 1944 קיבל צו גיוס לפלוגה של עבודת כפייה אך הצליח להתחמק והגיע לבודפשט. הצטייד בתעודות מזויפות ועסק בפעילות מחתרתית. ארבעה חברים ובתוכם אהרן יצאו ברכבת בליווי משה אלפן, במסגרת ה׳טיול', לכיוון הגבול הרומני. שלושה מהם נתפסו, ורק הוא ומשה אלפן הצליחו להתחמק ולעבור לרומניה. באוגוסט 1944 הגיע לארץ. היה חבר קיבוץ כפר סאלד. גר ברחובות.