אורי הרמן

הרמן אורי

אורי הרמן  Herman Endre

נולד ב־1923 בבודפשט

נספה ב1944

חבר ׳השומר הצעיר׳

     

למד בגימנסיה היהודית בבודפשט. ב־1938 הצטרף ל׳השומר הצעיר׳. מדריכיו היו אריה (הונוואלד) יערי ואחריו דוד יכין. ב־1942 נרתם לסייע לחברי התנועה, שהגיעו מסלובקיה כפליטים. נאסר יחד עם חבריו על ידי הבולשת ההונגרית ונכלא במחנה גאראן׳ (Garany). ב־1943 שוחרר. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, עסק בפעילות מחתרתית כחבר הנהגה. ב־28.5.1944 נתפס שוב, הובא למפקדת הגסטפו בהר השוואבים (Svábhegy) נחקר ועונה, אך לא גילה דבר. הועבר בין מחנות מעצר שונים עד שהובא למחנה מעצר בשארוואר (Sárvár), משם הוגלה לאושוויץ. משם נשלח שוב למחנה אחר ומאז נעלמו עקבותיו.