חוה אייכלר

Fischer Edit )EICLER CHAVA(

ד"ר חוה אייכלר, Fischer Edit

נולדה ב־1923 בבודפשט

נפטרה ברמת גן ב-19.6.2008

חברת ’הנוער הציוני’

בגיל חמש־עשרה הצטרפה לתנועתה. בשנים 1942‏-1943 התארחו בבית הוריה פליטים מסלובקיה ומפולין.

לאחר כיבוש הונגריה על ידי הגרמנים ב־19.3.1944, שהתה יחד עם משפחתה בבית ׳מסומן׳ ושמרה על קשר עם חברי תנועתה.

הצטרפה לפעולת המחתרת שעסקה בחלוקת תעודות מזויפות לחברים שהיו בערי השדה וב"טיול", הברחת יהודים לרומניה. אחרי עליית סאלשי לשלטון ב־15.10.1944, שהתה ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס והמשיכה להשתתף בפעילות המחתרת. עלתה לארץ ב־1946 באניית המעפילים ׳ביריה׳.

מורה להיסטוריה בעלת תואר דוקטור. עסקה במחקר של פעילות תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. התגוררה ברמת־גן.