אימרה שטרן (אמריק)

אימרה שטרן

אימרה שטרן (אמריק)

Stern Imre – Emeric

נולד ברומניה ב-1900

נספה ב-1944

ידיד ׳השומר הצעיר׳

נולד ב-1900 ברומניה. גיסו של רפי בנשלום. סייע לחברי השומר הצעיר שהגיעו מהונגריה במסגרת הטיול, ואכסן אותם בביתו שבעיר אראד. אכסונם של הפליטים היה בלתי-חוקי ברומניה, ולכן שילמה התנועה שוחד לאנשי שלטון כדי שלא יעצרו את הפליטים ואת מסתיריהם. יצא לארץ-ישראל על סיפונה של האונייה "מפקורה" שהוטבעה, וכך נספה.