אישטוואן מזו

מזה אישטוואן

אישטוואן מזו  Mező István

נולד ב־1923 בדברצן (Debrecen)

נרצח ב־1944

חבר ׳הנוער הציוני׳

מוצאו ממשפחה ציונית, למד בגימנסיה היהודית במקום מגוריו. אביו היה סגן מנהל הקרן קיימת ויושב־ראש ההסתדרות הציונית בעירו. אחרי הכיבוש הגרמני ב־19.3.1944 ברח לבודפשט והצטרף לפעילות המחתרתית, נתפס בשליחות לחלוקת תעודות ונהרג בנסיבות בלתי ברורות.