אלי שיו

שיו אלי

אלי שיו   Sajó Péter

נולד ב־31.1.1920 בפושטיין; פיאשטני (Pöstyén; Piešťany)

נספה ב־1944 באושוויץ

חבר ׳מכבי הצעיר׳

מן הדמויות הבולטות של התנועות הציוניות בהונגריה. ב־1943 הגיע לבודפשט, הצטרף לפעילות המחתרתית, היה נציג תנועתו במוסדות ציוניים שונים. ריכז את פעילות תנועתו בהתארגנות למחתרת אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944. קיים קשרים עם הנציגים היהודים בשווייץ ובטורקיה. בפעילות ׳הטיול׳, נתפס בגבול הרומני ליד נאג׳יוואראד (Nagyvárad), יחד עם קאטו אוסלנדר (לימים חוה בן פורת) וגורש לאושוויץ, משם לא שב.