ברוך פלזנבורג

Fennburg Baruch

ברוך פלזנבורג

Felsenburg Baruh

נולד בבודפשט ב־1926

נפטר בשנות ה־50

חבר ׳מכבי הצעיר׳

הצטרף לתנועתו ב־1942. יחד עם כמה מחבריו עבד בחקלאות באחד הכפרים, עד שנאלצו לברוח משום שזוהו כיהודים. הוא חזר לבודפשט וטיפל באמו המשותקת כשאביו גויס לפלוגה לעבודת כפייה.

בקיץ 1944 התחיל את פעילותו במחתרת. עסק בקיום קשרים עם חברים ששירתו במחנות שונים ברחבי הונגריה בעבודת כפייה, הביא להם כסף ותעודות כדי שיוכלו לברוח.

אחרי השחרור הצטרף אל אביו שהיגר לצרפת. באמצע שנות ה־50 חזר להונגריה. שלח יד בנפשו.