ג'ורג' שוורץ

Schwartz George Betar

ג׳ורג׳ שוורץ

Schwartz György

 נרצח ב־1944

 חבר ׳ביתר׳

היה כלוא במחנה המעצר גארנ'י אך הצליח להימלט בחברת רוברט שפר ובלה פריד.

בשנת 1944 הסתתר בבונקר בלאצי קוז (Laci köz 6) בקישפשט. הבונקר התגלה ע"י קלגסי צלב החץ ונפתח קרב יריות. ג'ורג' נהרג יחד עם עשרה מחבריו, בהם פרידג'ש שוורץ (Schwartz Frigyes) ואלכסנדר גוטמן (Gutmann Sándor). שמות שבעה מהם, אנשי מישקולץ, אינם ידועים.