דב גולני

Golani Dov (2)

דב גולני  Glantz Dov

נולד ב־1927 בהוסט (Huszt)

נפטר בכפר דניאל 23.11.2011

חבר ׳דרור הבונים׳

ב־1942 הגיע לבודפשט והתחיל ללמוד את מקצוע הנגרות. גר יחד עם עוד חמישה צעירים חברי ׳החלוץ הצעיר׳, שלימים היה ל׳דרור׳. סייע בקליטת פליטים שהגיעו מפולין ומקרפטורוס לבירה. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, אימץ לעצמו תעודות אריות מזויפות ועסק בפעילות מחתרתית מגוונת: בניית בונקרים, ארגון בריחה דרך הגבול לרומניה – ה׳טיול׳, השגת תעודות מזויפות לנזקקים וקשר בין החברים במחתרת ופעולות אחרות. בסוף יוני 1944 יצא מהונגריה ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳, דרך ברגן בלזן, הגיע לשווייץ ומשם עלה ארצה.