דב פריד (קארוי)

דב פריד

דב פריד (קארוי)

Fried Károly Dov

נולד בהונגריה ב-1924

חבר ׳השומר הצעיר׳

נולד בהונגריה ב-1924. למד בבית-ספר דתי. הצטרף לתנועת הנוער הציוני, ומאוחר יותר עבר לשומר הצעיר. במאי 1944 גויס לעבודת כפייה. באוקטובר ברח מהיחידה עם 8 מחבריו וחזר לבודפשט. התגורר בבית מסומן. קיבל מהתנועה תעודה מתאימה ועבר לבית-הזכוכית. משם יצא לשם הפצה של תעודות חסות שווייצריות לאורך כמה שבועות, ובתקופה זו הסתתר בבונקר. חזר לבית הזכוכית בסוף דצמבר, לקראת השחרור. עלה ארצה ב-1948.