הנס וגמן

נר זכרון באין תמונה

הנס וגמן   Wagman Hans

נולד ב־1924 בווינה

נספה ב־1943

חבר ׳השומר הצעיר׳

כחבר קן השומר הצעיר באויווידק; נובי סאד (Újvidék: Novi Sad) עסק בהתארגנות  אנטי־פשיסטית. בפברואר 1941 נתפס, נידון לעבודת פרך ונשלח עם פלוגה של עבודת כפייה לאוקראינה, ושם נספה.