הרטה גורן

HERTA SCHWATTZ

הרטה גורן  Schwartz Herta

נולדה ב־1931 בפוז'ון; ברטיסלבה  (Pozsony; Bratislava)

חברת ׳דרור הבונים׳

ב־1942 הגיעה עם בני משפחתה לבודפשט עם זרם הפליטים הסלובקים. בשנה זאת הצטרפה לתנועת ׳דרור׳, שחבריה ציידו אותה ואת משפחתה בתעודות מזויפות וסייעו להם להתקיים בבירת הונגריה. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, ולמרות היותה רק בת שלוש־עשרה, עסקה בשליחויות שונות מטעם המחתרת החלוצית. היא נשלחה למקומות מפגש ומסרה תעודות מזויפות וידיעות. ביקרה בבונקרים של התנועה כשהיא נושאת בידה ילקוט של בית ספר. בשלב מאוחר יותר, שהתה בבונקר שבשדרות הונגריה בבודפשט. הבונקר נחשף והשוהים בו נפלו בידי הפשיסטים. נכלאה בבית כלא, פעלה כאחות בבית חולים צבאי. שוחררה בידי חברי התנועה. חיה בישראל.