חיה קליינמן

קליינמן חיה

חיה קליינמן Klein Heléna

ילידת 1923 בנאגְ׳יקַפּוֹש; וולקיי קאפושאני

חברת ׳בני עקיבא׳

משנת 1943 בבודפשט. ב־1944 פעילה במחתרת. קיימה קשר עם חברים שהסתתרו בעזרת תעודות אריות. הייתה ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס. מילאה שליחויות רבות מ׳בית הזכוכית׳ לשם חלוקת ׳כתבי חסות׳ וליצירת קשר עם פעילי התנועה שפעלו בניירות אריים. שחררה יהודים מ׳מצעד המוות׳. עלתה לארץ ב־1947 דרך קפריסין, שם פעלה כמדריכה. מאז עלייתה המשיכה לעסוק בחינוך. תושבת ירושלים.