חיים גולן פטמן

Golan Haim

חיים גולן (פטמן)

Fettman Imre

נולד ב־12.7.1926 בנ'ירבאטור (Nyírbátor)

נפטר ב-20.4.2011

חבר ׳השומר הצעיר׳

בגיל צעיר הצטרף לשני אחיו, ישעיהו ויוסף, שהיו חברים בסניף המקומי של התנועה. ב־1943 עבר לבודפשט, עבד לפרנסתו כשען והשתלב בפעילות תנועתו. ב־19.3.1944 – יום כניסת הגרמנים להונגריה – ירד למחתרת לפי הוראת התנועה. לצורך זה הצטייד בתעודות נוצריות אותנטיות אותן השיג במשרד למרשם התושבים.

לאחר הקמת הגטאות בערי השדה נשלח לדברצן (Debrecen), ובאמתחתו כסף ותעודות מזויפות עבור חברי התנועה. חמש בנות הצליחו להגיע לבירה. לבוש מדי ׳לוונטה׳ (levente) נשלח יחד עם אחיו, ישעיהו, כדי להוציא את הוריו ואת אחיותיו מן הגטו בנ׳ירבאטור (Nyírbátor) ולהביאם לבודפשט, אך הם סירבו ובסופו של דבר גורשו לאושוויץ.

נועד לעבור את הגבול לרומניה במסגרת ה׳טיול׳, אולם ביוני 1944 יצא מבודפשט ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳ והגיע לשווייץ. בספטמבר 1945 עלה לארץ בעלייה לגלית.

במשך שלושים שנה שירת בצה״ל, בשריון ובאגף האפסנאות והשתחרר בדרגת תת־אלוף.

אחר שחרורו מן הצבא ב־1978, התמנה לראש מנהל הרכש והייצור במשרד הביטחון, ובמשך חמש שנים עמד בראש משלחת הרכש בצרפת. תושב רמת גן.