חנה מינרבי

Minervi Chava

חנה מינרבי  

Wertheimer Edith

נולדה ב־1.8.1927 בדברצן (Debrecen)

נפטרה ב־11.1.2013 בירושלים

חברת ׳השומר הצעיר׳

בגיל אחת־עשרה, בעקבות אחיה ואחותה, הצטרפה לתנועתה. במאי 1944, בזמן היותה בגטו בדברצן, קיבלה תעודות מזויפות שבעזרתן הצליחה לברוח, ארבע שעות לפני סגירת שערי הגטו. הגיעה לבודפשט. הייתה פעילה במחתרת. אמורה הייתה לפגוש את פיל (משה אלפן) בגן ציבורי ולזהותו לפי מקל וכובע. טעתה וניגשה אל איש אחר, אך למזלה לא הוסגרה למשטרה. בסוף יוני 1944 עזבה את הונגריה ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. עלתה לארץ והייתה במסגרת עליית הנוער בקיבוץ אילון. חיה בירושלים.

אחותם של יהודה הררי ולאה צור, גם הם חברי מחתרת.