טובה נווה

נווה טובה

טובה נווה 

Singer Mannheim

נולדה ב־1932

נפטרה ב־9.4.2002

חברת ׳בני עקיבא׳

למרות היותה בת שתים־עשרה בלבד, עסקה בהוצאת ילדים יתומים מן הגטו ובהבאתם למוסדות של ׳הצלב האדום הבינלאומי׳ באזורים האריים של בודפשט. כשהיא מצוידת בתעודות נוצריות מזויפות, והודות למראה הארי שלה, עסקה בשליחויות שונות מ׳בית הזכוכית׳. עלתה לארץ ונישאה למרדכי נווה. התגוררה בירושלים.