יהודה לוי

Levi Yehuda

יהודה לוי  ׳פיצי׳  Löwi Lajos

נולד ב־5.3.1925 בקולוזיוואר; קלוז' Kolozsvár (Cluj)

נפטר ב־27.9.2000

חבר ׳הנוער הציוני׳

     

אחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, הגיע בעזרת תנועתו לבודפשט, מצויד בתעודות נוצריות מזויפות. הצטרף לפעולות המחתרת ועסק בהשגת תעודות מזויפות וחלוקתן לנזקקים. החל מיוני 1944, ליווה פעמים רבות יהודים ברכבות לנאג׳ווארד (Nagyvárad) במסגרת ה׳טיול׳, ההברחה דרך הגבול לרומניה. הוא עצמו עבר מדי פעם את הגבול כדי למסור את המוברחים ל׳ידיים בטוחות׳. באחד המקרים, ירה ברחוב בנאג׳ווארד בשוטר שעמד לעצור יהודים והצליח לברוח.

נכנס לגטאות כדי להוציא מהם יהודים ולהצילם מן הגירוש לאושוויץ. נתפס על ידי הגרמנים שחקרו אותו בעינויים ואף הטביעו בחזהו צלב קרס בעזרת ברזל מלובן. הוא ניצל על ידי הצבא האדום במצב אנוש, ואז נחשד על ידיהם שהוא מרגל גרמני… בסופו של דבר הוא ברח מהרוסים בגרביים לרגליו. נעזר על ידי יהודים ברומניה, ולאחר חודשים אחדים בבוקרשט הגיע חזרה להונגריה.

ב־1947 עלה לארץ. שנים אחדות שהה בקיבוץ. עבד כמדריך חינוכי באלוני יצחק והיה מנהל בית ספר טכני בצריפין (סרפנד). שירת שירות קבע בצה״ל והשתחרר בדרגת סגן־אלוף.