יהושע אפשטיין

אפשטיין יהושע

יהושע אפשטיין

Epstein Zsigmond

נולד ב־8.7.1924 בטיספוּרֶד (Tiszafüred)

חבר ׳השומר הצעיר׳

ב־1940 הצטרף לתנועת ׳השומר הצעיר׳. היה פעיל במחתרת, עד יצא מהונגריה ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. ב־2.9.1945 הגיע לארץ. הצטרף יחד עם שרה רעייתו ובתם שושה, שנולדה בשווייץ, לקיבוץ נגבה.