יוסף גולן

Golan Joseph

יוסף גולן   Fettmann Jozsef

נולד ב־1920 בנ'ירבאטור (Nyírbátor)

נפטר ב־1995

חבר ׳השומר הצעיר׳

למד בישיבה. ב־1937 הקים את הסניף המקומי של ׳השומר הצעיר׳.

ב־1941 עבר לבודפשט. ב־1942 נטל חלק בארגון ובקליטת פליטים, חברי תנועתו, מסלובקיה.

ב־1943 גויס לפלוגה של עבודת כפייה. שוחרר ב־1945 בווינה, כאשר שכב בבית חולים, חולה בטיפוס. בשובו לבודפשט נעשה פעיל מרכזי ב׳חוג בורוכוב׳.

עלה לארץ. היה עיתונאי ב׳למרחב׳ וב׳דבר׳ ודובר ההסתדרות ועיריית תל־אביב.