יוסף יונג

Jung Joseph

יוסף יונג  Jung József

נולד ב־1926 במונקאץ׳; מוקאצ׳בה (Munkacs; Mukacsevo)

נפטר ב־25.12.2002

חבר ׳השומר הצעיר׳

לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, ברח מגטו מונקאץ׳, הסתתר ביער ולאחר זמן ברח בעזרת תעודות מזויפות שקיבל מהתנועה והגיע לבודפשט. הצטרף לפעילות מחתרתית של תנועתו. ביצע שליחויות נועזות, באחת מהן נתפס במפקדת הגסטפו בהר השוואבים (Svabhegy) וגורש לאושוויץ. הוא שרד את מחנה המוות וחזר לבודפשט.

אחרי השחרור היה פעיל ב׳בריחה׳ וב׳הגנה׳. עלה ארצה ב־1948 והצטרף לקיבוץ יסעור. ב־1960 עזב את הקיבוץ והתיישב בבית לחם הגלילית. נפטר ב־2002.