יוסף קופפרשטיין

KUPERSTEIN

יוסף קופפרשטיין 'קופי'   Kupferstein Jozsef

נולד ב־1921 בקאשה; קושיצה (Kassa; Kosice)

נספה ב־1944

חבר ׳בני עקיבא׳

מוצאו מסביבה חסידית של קסון׳ (Kaszony). העתיק את מקום מגוריו לבודפשט. היה מן הדמויות המרכזיות בתנועתו. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, עסק בפעילות מחתרתית. חלה, נאלץ לעבור ניתוח וזמן רב היה רתוק למיטתו. התגייס לפלוגה לעבודת כפייה. נספה אי שם.