יעקב בארי

בארי יעקב

יעקב בארי Blau Károly

נולד ב־1926 בווָאגְשֶלייֶה, שָלָה (Vágsellye; Šaľa)

נפטר ב־1.8.2007 בכפר החורש

חבר ׳מכבי הצעיר׳

אחיהם של חיים בלאו ושרי בלאו. באפריל 1942 עבר יחד עם שלוש אחיותיו את הגבול להונגריה. הם נתפסו והוחזרו לסלובקיה, אולם בניסיון שני הצליחו. עסק בזיוף תעודות. בדצמבר 1944 נתפס. נחקר במשך שבוע, עונה, אך לא גילה את קשריו עם המחתרת. הועבר לכלא טולונצהאז (Toloncház) שם הוחזק שלושה שבועות. הצליח לברוח ולהסתתר עד 18.1.1945 כאשר שוחררה העיר על ידי הצבא האדום. עלה לארץ. חבר קיבוץ כפר החורש.