יעקב וייס

וייס יעקב

יעקב וייס   Weisz Imre

נולד ב־15.7.1924 בארשקאוייוואר: נובי זמקי (Érsekújvár)

עלה לגרדום הבריטי ב־29.7.1947

חבר בית״ר

הצטרף לתנועת בית׳׳ר בתקופת לימודיו בבית הספר במונקאץ׳ (Munkács).
החל מ־1944 שהה בבודפשט והיה פעיל מרכזי של תנועתו במחתרת. עסק בהצלת יהודים ממקומות האיסוף לקראת גירוש, כאשר מסר לידיהם תעודות מזויפות. בעזרתו ובהשפעתו הגיעה קבוצת חברי תנועתו לבודפשט והצטרפה לפעילות המחתרתית של בית״ר. עזב את הונגריה ביוני 1944 ברכבת ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. הגיע ארצה ב־1945. השתתף בפעולות מזוינות נגד הבריטים, נתפס ונידון למוות. לאחר שסירב לחתום על בקשת חנינה בוצע גזר הדין ביולי 1947.