יעקב רון

רון יעקב

יעקב רון  Reisz Jakab         

נולד ב־1924 בדוּנַאסֶרדַהֶיי; דונאייסקה סטרדה (Dunaszerdahely; Dunajská Streda)

חבר ׳השומר הצעיר׳

הצטרף לתנועתו ב־1938. ב־1941 עסק בהברחת פליטים יהודים מסלובקיה לבודפשט. בעקבות לכידת אחד הפליטים, הוא נכלא בבית הסוהר מושונִיי (Mosonyi) ואחר כך נשלח למחנה מעצר בגאראן׳י (Garany). מגאראן׳י הועבר לקומארום (Komárom), טולטל לשארוואר (Sárvár) ומשם נשלח לאושוויץ. אחרי השחרור חזר לבודפשט והצטרף לגרעין ׳אחד במאי׳. עלה לארץ והיה בין מקימי קיבוץ געתון.