יצחק שטיינר

שטיינר יצחק

יצחק שטיינר ׳איצקי׳

Steiner László

נולד ב־1925 באֶרְשֶקְאוּייְוָואר: נובי זמקי (Érsekújvár ;Nové Zámky)

נפטר ב־18.4.2006

חבר ׳מכבי הצעיר׳

הצטרף לתנועתו בגיל שלוש־עשרה. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, גויס לפלוגת עבודה. ברח בעזרת תעודות מזויפות שקיבל מחברי תנועתו. הצליח להגיע לבודפשט ובדרך נס לא נתפס. נשלח על ידי תנועתו לבונקר בחצרו של איכר בקרבת בודפשט, ואחר כך הגיע ל׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס 29, שם שוחרר בינואר 1945. אחרי השחרור עסק באיסוף ילדים יהודים יתומים. עלה לארץ ביוני 1949. היה חבר בכפר החורש.