ישראל הררי

Harari Israel

ישראל הררי 

Hochhauser Zoltan

נולד ב־1921 בקאשה; קושיצה (Kassa; Kosice)

נפטר בעין-דור ב-27.3.2012

חבר ׳השומר הצעיר׳

הגיע ב-1941 לבודפשט. יצא לערי השדה בשליחות תנועתו במשימת הסברה כדי להזהיר את היהודים מפני הצפוי להם מידי הגרמנים והפשיסטים ההונגרים. בית המשפחה בקאשה (Kassa) שימש כמקום מקלט, והיווה מקום מפגש ותחנת מעבר לכל הפליטים, חברי התנועה שעברו מסלובקיה להונגריה. במרס 1944 קיבל צו גיוס לפלוגה של עבודת כפייה, שעמדה לצאת לחזית באוקראינה. השתמט מקיום הצו והצליח לעבור את הגבול לרומניה, משם המשיך את דרכו לארץ.

היה הראשון מכל חברי תנועות הנוער הציוניות שגנב את הגבול, ובכך פתח את עונת ה׳טיול׳ לרומניה. היה חבר קיבוץ עין־דור.