לאה שחר

שחר לאה

לאה שחר   Weisz Lya

נולדה ב־1927 בהולושארקה (Hollósarka)

נפטרה ב-6.3.2007 בדברת

חברת ׳דרור הבונים׳

עסקה בהכנת תעודות עבור פליטים שהגיעו לעירה. כדוברת השפה הרומנית סייעה ליהודים במסגרת ה׳טיול׳ לברוח לרומניה. בעצמה עברה את הגבול והגיעה לארץ. חברת קיבוץ דברת.