לילי בם

נר זכרון באין תמונה

לילי בם

נולדה בסגד (Szeged)

הוצאה להורג בנובי-סאד (Újvidék) ב־1941

חברת ׳השומר הצעיר׳

חברת קן ׳השומר הצעיר׳ באויווידיק; נובי סאד (Újvidék; Novi Sad). בראשית הכיבוש ההונגרי של האזור השתתפה בהתארגנות אנטי־פשיסטית ובארגון קבוצות חבלה. ב־20.9.1941  נתפסה עם נשק ביד על ידי הז׳נדרמריה ההונגרית, נשפטה בבית דין צבאי ונתלתה בפומבי באויווידיק.