מלכה בלאו

נר זכרון באין תמונה

מגדה מלכה בלאו

Blau Magda Malka

נולדה ב־1920 במישקולץ (Miskolc)

נספתה ב־1944 באושוויץ

חברת ׳השומר הצעיר׳

הייתה חברה בקן מישקולץ. עברה עם אחותה, יהודית, לבודפשט. אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944, פעלה במחתרת בעזרת תעודות מזויפות. נתפסה וגורשה לאושוויץ, שם נספתה.