מרדכי בק

BECK MORDECHAI

מרדכי בק Beck Tibor

נולד ב־15.4.1925 בארשקאוייוואר; נובי זמקי (Ersekujvár; Nove Zamky)

חבר ׳השומר הצעיר׳

לאחר שקיבל צו גיוס לפלוגה של עבודת כפייה, ביקש מחברי תנועתו בבודפשט לשלוח אליו תעודות מזויפות, שבעזרתן הגיע לבודפשט יחד עם אחותו. היה פעיל במחתרת ועסק בשליחויות שונות. בסוף יוני 1944 יצא מהונגריה ברכבת של ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. עלה לארץ. היה חבר קיבוץ נגבה.