מרדכי פודור

Fodor Mordechai

מרדכי פודור ׳מורדי׳   Fodor István

נולד ב־1921בקאשה;קושיצה  (Kassa; Kosice).

נרצח ב 1944.

חבר ׳השומר הצעיר׳

בן יחיד להוריו. קרוב משפחה של המשורר אביגדור המאירי. הצטרף בגיל צעיר לתנועה.
למד את מקצוע השרברבות. עבר לבודפשט בסוף 1938 והצטרף להנהגת התנועה.
השתייך לשכבת ׳ארגון סלע׳. החל מ־1942 פעיל במתן סיוע לפליטים, שהגיעו מסלובקיה
לבודפשט והשתתף בפעילות מחתרתית של תנועתו.

 

ב־1943 חזר לעיר קאשה כדי להיות נוכח בלידת בנו מאשתו מלכה באמול (Baumohl),
שם גויס לפלוגה לעבודת כפייה. נשלח עם יחידתו לבור (Bor) למכרות הנחושת
ביוגוסלביה ושם נספה, כנראה בשנת 1944. אשתו ובנו אברהם נורו ביער בקרבת העיר
קאשה על ידי הגרמנים.