משה אייזנברג

Eisenberg Miklos

משה אייזנברג

Eisenberg Miklos

נולד ב־1922 בבודפשט

נפטר ב־1943

חבר ׳השומר הצעיר׳

מוצאו ממשפחה דתית. למד בבית מדרש למורים. בתחילת 1940 הצטרף ל׳ארגון סלע׳ של ׳השומר הצעיר׳. סייע בקליטת הפליטים שהגיעו להונגריה מסלובקיה ומפולין. נעצר עם חברים נוספים, יחד עם שמחה הונוולד מראשי התנועה, בסוף אפריל 1942, ונשלח למחנה מעצר בגאראן׳. הוא שהה במקום שלושה-עשר חודשים, ולבסוף לא עמד לו כוחו והוא שלח יד בנפשו.