משה אנגלוס

אנגלוס משה

משה אנגלוס

Angelusz György

נולד ב־1924 בפארקאן׳ שטורובו (Párkány; Štúrovo)

חבר ׳מכבי הצעיר׳

 

פעל במסגרת תנועתו במחתרת. עסק בהשגת תעודות מזויפות וחלוקתן וסייע בייצורן. השיג תעודות מפועלי דפוס הונגרים שהיו חברים במפלגות השמאל. פעל ברחוב מרלג, ברחוב פרצל־מור וב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס. השתקע בקנדה.