משה וטנשטיין

Wetenstein Moshe

משה וטנשטיין

Wettenstein Miklos          

נולד ב־17.12.1927 במונקאץ׳; מונקציבו

(Munkacs; Mukacsevo)

נפטר ב־1970

חבר ׳הנוער הציוני׳

התגורר במעון שוליות בבודפשט. ב־19.3.1944, יום כניסת הגרמנים להונגריה, הוא למד את מלאכת הטקסטיל, והתגורר בפנימייה של הנוער הציוני. למחרת, גויסו כל דיירי הפנימייה לעבודות במפקדה הגרמנית, ובמאי הועבר לפלוגה לעבודת כפייה והוא בן 16.5. כאשר עמדו להעבירם מחוץ להונגריה, הורתה הנהגת הנה"צ לברוח, להגיע לבית הזכוכית ולהצטייד בתעודות הגנה. הוא חזר אל מעון השוליות, שם נעשו הכנות להקמת מעבדה לזיוף תעודות. אנשי ׳צלב החץ׳ פרצו למקום, חקרו אותו, שברו את אפו והיכוהו עד שהתעלף. כשהתעורר מעלפונו הצליח להימלט ולהגיע למרכז תנועתו.

.  התגייס ל- KISKA  ארגון עזר צבאי לאכיפת החוק  (KISegítõ KArhatalmi Alakulat)   . סייר ברחובות העיר, לבוש מדים, במשימה של שמירה על מבני ציבור. הסמכותיות של ההופעה אפשרה לו ולחבריו בראשות הסמל  יצחק יצחקי  (Izsák István) לחלץ יהודים שהובלו על ידי הפשיסטים אל מעצרם או אל מותם.

לאחר השחרור עלה ארצה.