משה וייסקופף

וייסקופף משה

משה וייסקופף

Weiszkopf Ernő

נולד ב־1922 בבודפשט

נפטר ב־7.8.1986

חבר ׳בני עקיבא׳

אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב־ 19.3.1944הצטייד בתעודות אריות בשם הורק פאל (Horák Pál). עסק גם בזיוף תעודות. הגיע למישקולץ כדי לחלק את התעודות ליהודים.

חזר לבודפשט וחילק תעודות מזויפות גם שם. עסק בהעברת רימוני יד, תחמושת, ידיעות ותעודות. היה פעיל במחלקת הילדים ברחוב וקרלה (מחלקה A) תחת חסות ׳הצלב האדום הבינלאומי׳. עסק בחלוקת מזון במשאית לבתי הילדים ובאיסוף ילדים יהודים יתומים, בעיקר מן הגטו. חלק מן הזמן פעל כשהוא לבוש מדים של מפלגת ׳צלב החץ׳. באחת הפעולות נתפס, אך הצליח להיחלץ בעורמה. אחרי השחרור עסק בהשגת מזון לילדים יהודים יתומים. בארץ היה בעל משרד לתכנון עבודות חשמל.