משה לביא

לביא משה

משה לביא Lőwinger Martin

נולד ב־1919

נפטר בטבעון ב־26.3.1998

חבר ׳השומר הצעיר׳

למד מסגרות וחרטות. ב־1940 גויס לפלוגת עבודה, ברח ובאוקטובר 1944 הגיע לבודפשט והצטרף לפעילות המחתרת במסגרת תנועתו. חילק כרטיסי מזון ליהודים שהסתתרו בעיר והוציא, לבוש מדים של ׳צלב החץ׳ הפשיסטי, משפחות יהודיות מבתיהן והעבירן למקום מבטחים. שהה ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס. עלה ארצה ב־1946 והצטרף לקיבוץ העוגן. כעבור זמן עזב. חי בטבעון.