משה-מור וייס

וייס משה-מור

משה-מור וייס  Weisz Mór

נולד ב־ 30.10.1923 בנאג'סולוש; וינוהראנייב (Nagyszőllős; Vinohragyiv)

נפטר ב-11.5.2011

חבר ׳השומר הצעיר׳

השתתף בפעילות המחתרתית של תנועתו בבודפשט ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס.

היה מדריך בבית הילדים ברחוב דוב (Dob utca) אשר הוקם בחסות הצלב האדום הבינלאומי.

עלה לארץ וגר בירושלים.