משה פרידן

Moshe Pridan

משה פרידן  

Friedman Imre 

נולד ב־1926 בקאשה; קושיצה (Kassa; Kosice)

נפטר ב־2015 ברעננה

חבר בית״ר

עם הכיבוש הגרמני הועבר עם משפחתו לגטו בבית החרושת לייצור לבנים, משם הצליח לברוח בחודש אפריל בעזרת ניירות מזויפים אשר סיפקו לו אנשי המחתרת חברי תנועת בית״ר.

אחר כיבוש הונגריה על ידי הגרמנים ב־19.3.1944, הצטרף לפעילות ההצלה של המחתרת, אולם נתפס בעקבות הלשנה של פליט שהוא עצמו עזר לו. הובא למטה הגסטפו בהר השוואבים (Svábhegy) בבודה ונחקר במשך שבועיים. הועבר לבית הסוהר המרכזי של בודפשט ומשם למחנה ריכוז של הונגרים לא־יהודים בשארוואר (Sárvár). בעקבות ביקורת האס־אס במקום התברר שבמחנה כלואים גם יהודים והם נשלחו לאושוויץ. באושוויץ שהה משה כחודש ימים עד שנשלח למחנה מוהלדורף שבגרמניה.

שוחרר על ידי הצבא האמריקאי ב־1.5.1945. שב לעירו והתברר לו שכל משפחתו הושמדה באושוויץ. במאי 1948 עלה לארץ, התגייס לצה״ל, שירת בחיל המודיעין והשתחרר בדרגת סרן. במשך כשלושים שנה עבד בטלוויזיה הישראלית. חי ברעננה.