משה קניג

König Pál

ד"ר משה קניג   König Pál

נולד ב־10.8.1912 בבודפשט

נפטר ב־9.6.1995

חבר ׳הציונים הכלליים׳

הוסמך לרב והוכתר בתואר דוקטור. הצטרף לתנועת ׳מכביאה׳ ואחר־כך ל׳בריסיה׳. עבד כמורה בגימנסיה היהודית בבודפשט אך פוטר בגלל פעילותו הציונית.

לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב־19.3.1944 עסק בפעילות מחתרתית מגוונת. היה שותף בהקמת הבונקר ברחוב זלדמאלי (Zöldmáli). עסק בהפצת תעודות חסות. שימש כנציג ׳הנוער הציוני׳ בהכנת תכנית להוצאת 7,800 סרטיפיקטים, יחד עם משה קראוס.

אחרי שחרור בודפשט בידי הצבא האדום עסק באיסוף ילדים יהודים וטיפול בהם. בתקופה שבין השנים 1945‏-1949 היה פעיל במסגרת ׳השומר הצעיר׳ כמחנך וגם כמנהל בית ילדים. היה ממונה על האגף הפדגוגי במחלקת הילדים של הג׳וינט. יצא מהונגריה באופן בלתי ליגאלי. ב־1950 הגיע לארץ יחד עם מרים, אשתו, ושני ילדיו. שהה ארבעה־עשר חודשים בקיבוץ העוגן. בארץ היה מורה, מחנך ומנהל.