משה רוזנברג

רוזנברג משה

משה רוזנברג

Rosenberg Mózes

נולד ב־26.11.1889 בצֶ׳נְגֶר (Csenger)

נפטר ב־14.6.1972

חבר ׳חוג גורדון׳  (בוגרי השוה״צ)

מנהל קרן היסוד, מפקד ׳מטה ההגנה׳ של תנועות הנוער הציוניות. במסגרת ׳המועצה היהודית׳ בבודפשט פעל במחלקה לערי השדה (Videki-Osztaly), וכדי לסייע לגטאות המנותקים שלח שליחים לערי השדה (אפרה אגמון, אפרה נדב) מצוידים בתיעוד ארי, בכסף ובמידע. היה חבר ה׳ועדה לעזרה והצלה׳. הצטרף לרכבת לברגן־בלזן. עלה ארצה דרך שווייץ. בישראל היה הבעלים של המשרד ההנדסי 'רוזנברג את לוריא' ברמת גן.