פיטר פיי

פיי פיטר

פיטר פֵיי  Fischer Péter

נולד ב־30.11.1913 בפלנקה (Palánka) ליד מונקץ׳

נפטר ב־13.7.2000 בלונדון

חבר ׳השומר הצעיר׳

בנו של רב. פטר לימד בגימנסיה היהודית במונקאץ׳ וב־1937 נשא לאשה את רוז׳ה (לימים רחל ז׳ולדוש). כשהתחיל גירוש היהודים לגטו במונקאץ׳, ברחו פטר ואשתו לבודפשט, ונקשרו לפעילות מחתרת תנועות הנוער. בעזרת תעודות של עובדי ׳הצלב האדום׳ הבינלאומי פעלו בבית הילדים ברחוב בּוּדַה־קֶסִי (Budakeszi úti). הם טיפלו בילדים ודאגו לרווחתם עד לשחרור בסוף המלחמה.

אחרי שהתגרשו, עזב ב־1957 לאנגליה והתיישב שם.