צבי אפרתי

אפרתי צבי

צבי אפרתי

Fröhlich Sándor

נולד ב־1923 בעיירה הידונאנאש (Hajdúnánás)

נפטר ב־1991

חבר ׳השומר הצעיר׳

בן למשפחה אורתודוקסית. ב־1927 עברה משפחתו לעיר דברצן ומשם ב־1933 לבודפשט, בה למד בגימנסיה היהודית. ב־1944 גויס לפלוגה לעבודת כפייה, ברח ומצא מקלט ב׳בית הזכוכית׳ ברחוב ואדאס. עסק בחלוקת מזון ותעודות מזויפות. אחר השחרור הצטרף ל׳קיבוץ אחד במאי׳ ועלה באניית המעפילים ׳כנסת ישראל׳, שנתפסה על ידי הבריטים והובלה לקפריסין. נפצע בראשו במאבק עם החיילים הבריטים. ב־1947 הגיע לארץ. ב־1948 היה בין מייסדי קיבוץ געתון. עבד כמיקרוביולוג בבית חולים.