צבי לייבוביץ

Leibovitch Zvi

צבי לייבוביץ 

Leibovics Hirsch

נולד ב־8.10.1923  בטרנובה; קוקינ׳יש  Kökényes (Ternove)

חבר ׳דרור הבונים׳

פעל במחתרת במסגרת תנועתו. החל מ־1943 היה בבודפשט, עסק בעיקר בבונקרים במחוז מרמרוש, הקמתם וציודם. באפריל 1944 התגלה אחד הבונקרים ואחדים מן החברים נתפסו. צבי הצליח לברוח בחסות החשכה. גויס לפלוגה של עבודת כפייה בה שירת עד השחרור. אחרי המלחמה עסק באיסוף ילדים יהודים והבאתם לבתי ילדים. הגיע עם 130 ילדים לגרמניה, שם הוקם קיבוץ על שם חנה סנש. עלה לארץ, תושב בת ים.