צבי ליפקוביץ

Lipkowitz Zvi

צבי ליפקוביץ

Lipkovics Gyorgy

נולד ב־18.9.1924 בטוקאיי (Tokaj)

נרצח בשנת 1944

חבר ׳השומר הצעיר׳

הצטרף לתנועה ב־1938. החל מאפריל 1944 השתתף בשליחויות של התנועה לערי השדה כדי להזהיר את היהודים מן הצפוי להם וכדי לחלק להם תעודות מזויפות. באחת השליחויות יצא עם הלל הכהן, יצחק רוטמן ויהודה אלפר לאזור הקרפטים במטרה לפתוח ציר בריחה לכיוון רומניה דרך העיר בראשוב (Brasov). הארבעה נתפסו, הוטענו לתוך קרון רכבת וגורשו לאושוויץ. כאשר חלפה הרכבת בסלובקיה, קפצו הלל הכהן, צבי ליפקוביץ ויהודה אָלפָר מן הקרון. צבי נורה ונהרג על ידי אנשי ה׳הלינקה גארדה׳ (Hlinka Garda), המיליציה של הפשיסטים הסלובקים. שני חבריו ניצלו. הלל הכהן הצטרף לפעולת המחתרת בסלובקיה, ויהודה אלפר חזר לבודפשט.